Betaling & Retournering

1.1 Gebruiker betaalt voor het Ticket de door de Evenementenorganisator bepaalde prijzen zoals vermeld in het Ticketsysteem. De evenementenorganisator kan onder andere servicekosten, transactiekosten en andere kosten afzonderlijk benoemen per ticket en/of per bestelling.

1.2 Ticketcrew aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is voor de Gebruiker niet mogelijk om bij Ticketcrew Tickets te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt Ticketcrew geen terugbetaling van Tickets op verzoek van de Gebruiker. Ten aanzien van deze kwesties verwijst Ticketcrew naar de Evenementenorganisator als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket: Stichting Horeca Evenement Venray. Tickets kunnen naar aankoop niet meer worden geannuleerd of ingeruild tegen terugbetaling bij Stichting Horeca Evenementen Venray.

1.3 Indien wij hebben per individueel geval hebben besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald dan kan de Evenementenorganisatie (lees: Stichting Horeca EvenementenVenray er voor kiezen om transactiekosten, servicekosten of andere kosten in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag. Ook kan de Evenementenorganisatie er voor kiezen om (een deel van) het terug te betalen bedrag uit te keren in de vorm van een voucher.